Generalforsamling i Bokseklubben

torsdag, 2. juli klokken 18:00
2. juli kl. 18:00 til 20:00
Bokseklubbens lokaler

Generalforsamling i bokseklubben

Vi afholder ordinært generalforsamling i Bokseklubben.
Vi tager naturligvis hensyn til gældende forholdsregler med hensyn til Covid-19

Vi starter med fælles spisning kl 18.

Agenda er ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  3. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år - fremlægges af formanden.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  5. Bestyrelsens budget for det kommende år.
  6. Indsendte forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg jf. § 5.
  9. Eventuel

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

På valg er Formand, 2. og 3. bestyrelsesmedlem.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmeldingsfrist:

2. juli 2020 kl. 20:00
Tilmeldingsfristen er overskredet